6.4. Linijska struktura - Ulaz i izlaz
Grafički i tekstualni algoritmi

 

Tekst zadatka

Rješenje
1Napisati program za upis i ispis broja.Algoritam
2Napisati program za ispis sume dva brojaAlgoritam
3Izračunati kvadrat upisanog broja.Algoritam
4Naći program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja.Algoritam
5Izračunati kvadrat upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije.Algoritam
6Izračunati kvadratni korijen upisanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije.Algoritam
7Izračunati površinu kvadrata.Algoritam
8Izračunati obim kvadrata.Algoritam
8_1Izračunati obim kocke.Algoritam
9Izračunati dijagonalu kvadrata.Algoritam
10Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika.Algoritam
11Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika.Algoritam
12Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika.Algoritam
13Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3Algoritam
14Za upisani poluprečnik izračunati obim kruga.Algoritam
15Za upisani poluprečnik izračunati površinu kruga.Algoritam
16Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga.Algoritam
17Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga.Algoritam

18

Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga.

Algoritam

19

Napisati  program za izračunavanje obima trougla:

Algoritam

20

Napisati  program za izračunavanje površine trougla:

  • koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
  • po formuli P=a*h/2

Algoritam

21

Učitati stranice trougla i naći obim i površinu.

Algoritam

22

Za poznate vrijednosti površine i visine trougla izračunati odgovarajuću stranicu.

Algoritam

22_1

Za poznate vrijednosti površine i stranice trougla izračunati odgovarajuću visinu.

Algoritam

23

Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trouga, ako su poznatte katete.

Algoritam

25

Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c).

Algoritam

26

Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c).

Algoritam

26_1

Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu.

Algoritam

27

Napisati  program  koji će za učitane vrijednosti x  i  y  izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
                         a=x+y
                         b=x-y

Algoritam

28Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Algoritam

29

Izračunati vrijednosti prema izrazima:
  a = x * y
  b = x + y
  c = b / x

Algoritam

30

Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja.

Algoritam

31

Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim.

Algoritam

32

Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva.

Algoritam

33

Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature upisati znak i ispisati ga na ekranu.

Algoritam

34

Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran.

Algoritam

36

Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre).

Algoritam

37

Napisati program za pretvaranje dolara u evre.

Algoritam

38

Napisati program za pretvaranje km/h u m/s.

Algoritam

39

Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene.

Algoritam

40

Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta.

Algoritam

41

Napisati program za računanje godina starosti.

Algoritam

42

Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno.

Algoritam

43

Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km.

Algoritam

44

Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%.

Algoritam

45

U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine.

Algoritam

46

Napisati program za izračunavanje godišnje kamate.

Algoritam

47

Napisati  program za izračunavanje pređenog puta  (s)  pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ).

Algoritam

50Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama.Algoritam

51

Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi.

Algoritam

52

Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka.

Algoritam

53

Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka.

Algoritam

54

Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka.

Algoritam

55

Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre.

Algoritam

56

Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja.

Algoritam

57

Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2

Algoritam

58

Napisati program za izračunavanje: a DIV 2, a DIV -2, -a DIV 2, -a DIV -2

Algoritam

60

Napisati program koji izračunava i ispisuje rezultate:
1 + 7 MOD 3 * (2 + 7) cjelobrojno dijeljenje sa 2
(1 + 7) MOD 3 * 2 + 7 cjelobrojno dijeljenje sa 2

Algoritam

61

Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

Algoritam

62Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara.Algoritam
63Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre.Algoritam
64Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvodcifara i količnik prve i druge cifre.Algoritam

Index