abc Algoritmi - Ciklična struktura - Suma 82_5

Pamćenje termina /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Suma parnih od 1 do 5.

Suma neparnih od 1 do 5.

Suma parnih od 1 do n.

Suma neparnih od 1 do n.

Suma parnih od k do n.

Suma neparnih od k do n.

Ponovi igru     Index