abc Algoritmi - Razgranata struktura - 723

Pamćenje termina /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:

Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:

Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Napisati program za odredjivanje z po formuli:

Učitati dva broja (x i a), izračunati z prema slijedećem izrazu:

Učitati dva realna broja (a, b), izračunati z prema izrazu:

Ponovi igru     Index