Elektronski priručnik

CSS sa primjerima

Autor: Jovica Kesić

UVOD UPUSTVO PRIMJERI

Prije nego što počnemo sa primjerima, smatram da je potrebno objasniti način na koji oni funkcionišu. Objašnjenje je prikazano na sledećoj animaciji:


Dakle, u prozor u kojem se nalazi primjer je podjeljen u tri dijela. U prvom se nalazi kod sa CSS-om koji odgovara datom primjeru. U drugom dijelu je prikazan izgled stranice koja nosi taj kod. U trećem, donjem dijelu, se nalazi prozor za provjeru funkcionalnosti koda. Takođe, u ovom prozoru možemo izmjeniti podatke u CSS-u, kako bismo provjerili mogućnosti koje nam dati CSS pruža.

Na primjeru na animaciji, se nalazi Definisanje pisma (Fonta). Izvorni kod definiše kao pismo font familiju: Arilal, helvetica, sans-serif. Međutim, nakon provjere originalnog koda, možemo unijeti neku drugu vrijednost za pismo (kao na primjeru: Times) i provjerom ćemo vidjeti da je pismo promjenjeno u Times.