Elektronski priručnik

CSS sa primjerima

Autor: Jovica Kesić

UVOD UPUSTVO PRIMJERI

Kao što je već objašnjeno u uvodu, klasifikacija CSS-a je izvršena kroz 13 kategorija. Pored ovih standardnih kategorija, postoje i pseudo elementi i pseudo klase koji definišu posebne dijelove jedne web stranice. Prateći ovakvu klasifikaciju, za svaku kategoriju sam napravio po jedan primjer, koji je najkarakterističniji za datu kategoriju. Međutim, unutar svakog primjera se nalazi dodatak koji sadrži popis svih svojstava i njima odgovarajućih vrijednosti za datu kategoriju, kao i direktne primjere u obliku koda i izgleda u brauzeru, kako bi mogli provjeriti funkcionalnost ostalih svojstava i vrijednosti, kao i njihove mogućnosti. Takođe, bitno je napomenuti, da neka svojstva koja su navedena, nisu podržana od trenutnih brauzera u poptunosti, posebno od Microsoft InternetExplorera. Stoga, preporučujem upotrebu Firefox-a, kako biste mogli vidjeti pravilan izgled svih navedenih svojstava. U dodacima, se nalaze samo ona svojstva, koja su za sada podržana od barem jednog brauzera.

Primjer 1: Svojstva pozadine (Background properties)
Primjer 2: Svojstva ivice (Border properties)
Primjer 3: Svojstva klasifikacije (Classification properties)
Primjer 4: Svojstva dimenzije (Dimension properties)
Primjer 5: Svojstva pisma (Font properties)
Primjer 6: Svojstva generisanog sadržaja (Generated Content properties)
Primjer 7: Svojstva liste i markera (List and Marker properties)
Primjer 8: Svojstva margina (Margin properties)
Primjer 9: Svojstva omotača (Outlines properties)
Primjer 10: Svojstva dopunjavanja (Padding properties)
Primjer 11: Svojstva pozicioniranja (Positioning properties)
Primjer 12: Svojstva tabele (Table properties)
Primjer 13: Svojstva teksta (Text properties)
Primjer 14: Pseudo-klase (Pseudo-classes)
Primjer 15: Pseudo-elementi (Pseudo-elements)

Pored ovih primjera, naveo sam i dva elektronska priručnika u okviru Znanje.org-a, koji upotrebljavaju moj CSS dizjan i tehnologiju.
Primjer 16: Elektronski priručnik Windows XP
Primjer 17: Elektronski priručnik abc WORD 2010