Elektronski priručnik

CSS sa primjerima

Autor: Jovica Kesić

UVOD UPUSTVO PRIMJERI


Ciljni elementi se definišu na tri načina:
- navodeći HTML tag ciljnih elemenata
- navodeći klasu elemenata
- navodeći direktnu identifikacionu vrijednost (ID) elementa

Kada definišemo preko HTML taga, to znači da će opis uticati na sve elemente u dokumentu koji imaju ovaj tag. Definicija ciljnih elemenata se tada vrši preko direktnog upisa odgovarajućeg HTML taga:

html tag {
svojstvo: vrijednost;
...
}

Klasa HTML elementa je riječ koju stavimo kao vrijednost argumenta CLASS pri definiciji tog elementa. Definicija ciljnih elemenata (svih koji imaju određenu istu klasu) se vrši tako što upišemo znak tačke (.) a zatim naziv klase:

.imeKlase {
svojstvo: vrijednost;
...
}

Ovaj opis će, dakle, imati uticaja na sve elemente u dokumentu koji su definisani na sljedeći način:

<p class="imeKlase">...</p>
<div class="imeKlase">...</div>
<table class="imeKlase">...</table>
...

Identifikaciona vrijednost elementa je vrijednost argumenta ID pri definiciji tog elementa. U jednom dokumentu identifikacione vrijednosti moraju biti jedinstvene, tj. može postojati samo jedan element sa određenom identifikacionom vrijednošću, što znači da ovakvi opisi mogu uticati samo na po jedan element u dokumentu. Definišu se unosom znaka tarabe (#), a zatim identifikacione vrijednosti:

#identifikacionaVrijednost {
svojstvo:vrijednost
...
}

Ovaj će, dakle, opis uticati na sve elemente koji u svojoj HTML definiciji imaju id=”identifikacionaVrijednost”.

Nazad