Elektronski priručnik

CSS sa primjerima

Autor: Jovica Kesić

UVOD UPUSTVO PRIMJERI


CSS je u određenoj formi postojao još u začecima SGML-a1 1970- ih godina. Sa vremenom, HTML je postajao komplikovaniji, čime je davao sve više mogućnosti za definiciju izgleda elemenata, ali je postajao nečitljiviji i teži za održavanje. Različiti brauzeri su prikazivali web stranice na različite načine, i postojala je potreba za jezikom koji bi mogao omogućiti dosljedno prikazivanje elemenata na stranici. Da bi se ovo postiglo, devet različitih metoda je predloženo na zvaničnom forumu W3C-a2. Od devet, dvije metode su izabrane kao temelj onoga što je kasnije postalo CSS: CHSS (Cascading HTML Style Sheets) i SSP (Stream-based Style Sheet Proposal). Prvo je Hakon Vium Li predložio CHSS u oktobru 1994, jezik koji je imao dosta sličnosti sa današnjim CSS-om. Bert Bos je radio na brauzeru po nazivu Argo, koji je imao sopstveni način definisanja stilova, SSP. Li i Bos su radili zajedno da bi osnovali CSS standard (slovo H je izbačeno iz skraćenice CHSS jer se CSS mogao odnositi i na druge jezike pored HTML-a). Za razliku od postojećih jezika poput DSSSL-a i FOSI-a, CSS je dozvoljavao da više opisa utiče na dokument, tj. jedna definicija stilova je mogla nasljediti osobine od druge. Lijev prijedlog je postavljen na konferenciji “Web mozaik” u Čikagu 1994. godine, i ponovo sa Bosovim prijedlogom 1995. Otprilike u ovo vrijeme je osnovan W3C, koji je preuzeo funkciju razvoja CSS-a. Do kraja 1996, CSS je bio spreman da se objavi kao standard, i CSS1 je objavljen u decembru. Razvoj HTML-a, CSS-a i DOM-a se odvijao u jednoj istoj grupi, HTML Editorial Review Board (ERB). Početkom 1997. grupa ERB se podijelila na tri radne grupe: radna grupa za HTML, kojom je upravljao Den Konoli iz W3C-a, radna grupa za DOM, kojom je upravljao Loren Vud iz kompanije Softkvod, i radna grupa za CSS, kojom je upravljao Kris Lili iz W3C-a. Radna grupa za CSS je počela da radi na problemima koji nisu bili obuhvaćeni CSS-om verzije 1, koji se tako razvio u CSS2, 4. novembra 1997; objavljen je kao zvanična verzija 12. maja 1998. CSS3, čiji je razvoj započet 1998. se još uvijek razvija.

Nazad