Elektronski priručnik

CSS sa primjerima

Autor: Jovica Kesić

UVOD UPUSTVO PRIMJERI


Trenutno je aktuelna CSS2 verzija CSS-a. CSS2 sadrži veliki broj svojstava kojima upravlja, ali se oni mogu podijeliti na sledeće kategorije:

1. Svojstva pozadine (Background properties)
2. Svojstva ivice (Border properties)
3. Svojstva klasifikacije (Classification properties)
4. Svojstva dimenzije (Dimension properties)
5. Svojstva pisma (Font properties)
6. Svojstva generisanog sadržaja (Generated Content properties)
7. Svojstva liste i markera (List and Marker properties)
8. Svojstva margina (Margin properties)
9. Svojstva omotača (Outlines properties)
10. Svojstva dopunjavanja (Padding properties)
11. Svojstva pozicioniranja (Positioning properties)
12. Svojstva tabele (Table properties)
13. Svojstva teksta (Text properties)

Sva svojstva se mogu implementirati u bilo koju klasu (class), identifikacionu vrijednost (id) ili stil (style) u web-stranici. Međutim, njima se mogu definisati i pseudo-klase (pseudo-classes) i pseudoelementi (pseudo-elements).

Nazad