Elektronski priručnik

CSS sa primjerima

Autor: Jovica Kesić

UVOD UPUSTVO PRIMJERI


CSS kod se može zadavati na tri standardna mjesta:
- direktno u tagu, koristeći argument style
- u zaglavlju dokumenta unutar taga style
- u eksternoj datoteci, koja se u dokument uključuje tagom link

Za jako male dokumente, argument style taga može biti prihvatljiv, ali za veće dokumente ne, jer se na ovaj stil definiše za svaki element ponaosob, što veoma povećava veličinu fajla, a time i njegovu brzinu učitavanja, kao i preglednost. Argument style taga se najčešće koristi ako neki element ne pripada nijednoj grupi i ima posebne zahtjeve u odnosu na sve ostale elemente. Definicija stilova se najčešće radi grupišući elemente u klase, pomoću argumenta class taga, a zatim definišući izgled tih klasa, bilo u okviru elementa style u zaglavlju, ili u eksternoj datoteci. Stilovi u eksternoj datoteci (ekstenzije tipa .css) imaju jednu posebnu prednost, a to je da na taj način možemo da utičemo na elemente više dokumenata, praktično na čitav jedan sajt. Dovoljno je da pisac bude dosljedan u definisanju klasa elemenata, da bi jedan fajl sa stilovima određivao izgled svih stranica. Na ovaj način jedna promjena u fajlu sa stilovima utiče na sve stranice, te su stilovi centralizovani.


Nazad