Elektronski priručnik

CSS sa primjerima

Autor: Jovica Kesić

UVOD UPUSTVO PRIMJERI


CSS sintaksa se sastoji od opisa izgleda elemenata u dokumentu. Opis može da definiše izgled više elemenata, i više opisa može da definiše jedan element. Na taj način se opisi slažu jedan preko drugog da bi definisali konačni izgled određenog elementa (otuda naziv Cascading (en. cascade - crijep) da bi se dočaralo slaganje jednog stila preko drugog u definisanju konačnog izgleda elementa). Svaki opis se sastoji od tri elementa:
- definicija ciljnih elemenata
- svojstva
- vrijednosti

Prateći ovakav opis CSS sintakse, opšti oblik CSS-a izgleda ovako:

ciljni elementi {
svojstvo: vrijednost;
svojstvo: vrijednost;
...


CSS podržava i komentare, koji izgledaju kao u programskom jeziku C, što znači da se navode između
znakova /* i */.

Nazad