6.4.. Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

Opis rješenja: Pri pretvaranju se koristi osobina pozicionog sistema.Trocifren broj
broj = x*102 + y*101 + z*100
Izrazom broj MOD 10 dobijamo jedinice broja (u ovom slučaju trocifrenog). Cjelobrojnim dijeljenom sa 10 (broj DIV 10) dobija se dvocifren broj. Zatim ponoviti postupak iz prethodnog zadatka. Vidi primjere >>. Ispisati izdvojene cifre unazad.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM P06411105;
VAR
  x, y, z, broj, t: INTEGER;
BEGIN
  WRITE('Trocifren broj ');
  READLN(broj);
  z := broj MOD 10; {cifra jedinica}
  t := broj DIV 10; {prve dvije cifre}
  y := t MOD 10; {cifra desetica}
  x := t DIV 10; {cifra stotica}
  WRITELN('broj=', broj, ' cifra jedinica=', z, ' cifra desetica=', y, ' cifra stotica=', x);
  READLN;
END.

Izvođenje programa:

Index