14. Zadaci sa dvocifrenim i trocifrenim brojevima
14.4. Ispis trocifrenih brojeva sa tri petlje

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Ispisati trocifrene brojeve sa tri petlje.

.html

1_1

Ispisati sve trocifrene brojeve veće ili jednake 600.

.html

2

Napisati program za ispis cifara tako da se prva mijenja u intervalu od 1 do 3 a druga od 0 do 4, a treća od 0 do 5.

.html

3

Napisati program za ispis cifara tako da se prva mijenja u intervalu od 1 do 6 a druga od 0 do 5, a treća od 0 do 4.

.html

4

Ispisati trocifrene brojeve sa istim ciframa (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

.html

5

Ispisati trocifrene brojeve sa različitim prvom i trećom cifrom (koristi tri petlje).

.html

6

Ispisati sve trocifrene brojeve sa većom prvom cifrom od druge (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

.html

7

Ispisati sve trocifrene brojeve sa većom drugom cifrom od treće (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

.html

8

Ispisati sve trocifrene brojeve sa drugom cifrom većom od 6 (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

.html

9

Ispisati sve trocifrene brojeve sa drugom cifrom manjom od 4 (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

.html

10

Ispisati sve trocifrene brojeve čija je suma cifara manja od 7 (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

.html

11

Ispisati trocifrene brojeve djeljive sa 2 (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

.html

12

Ispisati trocifrene brojeve koji nisu djeljivi sa 2 (koristi tri petlje i jedna IF naredba).

.html

13

Ispisati trocifrene brojeve čija je druga cifra djeljiva sa 3 (koristi tri petlje).

.html

14

Ispisati trocifrene brojeve čija druga cifra nije djeljiva sa 3 (koristi tri petlje).

.html

15

Ispisati trocifrene brojeve čija je prva cifra djeljiva sa 3 a druga cifra djeljiva sa 4 (koristi tri petlje).

.html

16

Ispisati trocifrene brojeve čija je suma prve dvije cifre parna (koristi tri petlje).

.html

17

Ispisati trocifrene brojeve čija je suma prve dvije cifre djeljiva sa 3 (koristi tri petlje).

.html

18

Ispisati trocifrene brojeve čija su prve dvije cifre djeljiva sa 3 a treća parna (koristi tri petlje).

.html

19

Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je razlika prve dvije cifre 2 (koristi tri petlje).

.html

20

Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je razlika prve dvije cifre parna (koristi tri petlje).

.html

21

Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je razlika prve dvije cifre djeljiva sa 3 (koristi tri petlje).

.html

22

Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je razlika prve dvije cifre 2 a treća neparna (koristi tri petlje).

.html

23

Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je prva veća od druge a ona od treće (koristi tri petlje).

.html

24

Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je prva veća od suma druge dvije cifre (koristi tri petlje).

.html

25

Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je prva manja od polovine suma druge dvije cifre (koristi tri petlje).

.html

26

Ispisati trocifrene brojeve kod kojih je prva manja od polovine proizvoda druge dvije cifre (koristi tri petlje).

.html

27

Naći  sve trocifrene brojeve koji se sastoje od  susjednih cifara u nizu prirodnih brojeva (npr.  123,  132,  213, 231, 312, 321).

.html

28

Ispisati sve trocifrene brojeve čija je suma cifara jednaka učitanom broju X.  Učitani broj X mora biti iz intervala od 1  do 27.

.html

29

Tabela ispisa trocifrene brojeva sa različitim uslovima djeljivosti.

.html

Dvocifreni i trocifreni brojevi     Index