Tipovi Podataka-Byte

Byte tip podatka se koristi za držanje vrlo malene numeričke vrijednosti u rasponu od 0 do 255. Byte tip podataka zauzima samo jedan bajt memorije i ne može sadržavati negativne vrijednosti.Sintaksa za deklarisanje varijable tipa Byte je sledeca:


Dim var as Byte

Primjer sintakse za dodijeljivanje vrijednosti varijabli tipa Byte :


var = 211

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama