Šta je to Visual Basic ?

Visual Basic je programski jezik zasnovan na događajima ( engl. events ) i sastavni dio programskog okruženja Microsoft-a projektovan za rad pod COM . Njegov nasljednik je Visual Basic . NET . Starije verzije Visual Basic-a su se zasnivale na Basic-u i omogućavale su brz razvoj aplikacija ( engl. Rapid Application Development - RAD ) sa grafičkim korisničkim interfejsom ( engl. Graphical User Interface - GUI ) , manipulisanje bazama podataka kao što su DAO , RDO ili ADO , i pravljenje ActiveX kontrola i objekata .

Microsoft sada omogućava preuzimanje besplatne Expres verzije sa njihove stranice.Ova verzija Visual Basic-a ima skoro sve opcije kao i kupljena verzija. Expres verziju Visual Basic-a možete naći ovde.

NAJNOVIJE

05.februar 2011

Microsoft office web i na srpskom

Microsoft office web dostupna je i na srpskom jeziku, kao u još 149 zemlja.Aplikacija je zamišljena kao mrežna podrška programu Microsoft Office i omogućava korisnicima da pristupaju dokumentima iz ponude Office, rade s njima i dele ih sa drugim korisnicima putem interneta. Office Web je ključni deo strategije Microsoft Cloud.

31.mart 2011

"Microsoft" tužio "Google"

"Microsoft" optužuje "Google" za sistematsko ugrožavanje konkurencije na tržišu veb pretraživača zbog, pre svega, blokiranja pristupa određenim veb sadržajima, pre svega na veb sajtu za razmenu video sadržaja "Youtube", koji su potrebni njegovim konkurentima.

© 2011 Visual Basic - učite sa nama