Osnove

Sledećim sadržajem,putem slika pobliže ćemo pokazati i pojasniti neke dijelove prozora ovog programskog jezika,ovim se spremate za brže snalaženje u programskom okruženju.Kada uspješno naučite sve navedeno moćićete sa velikom spretnošću manipulisati određenim dijelovima programskog prozora.

Uvod

Uvod u Visual Basic

Pokretanje programa

Pokretanje programa pomoću ikonice

Pokretanje programa preko Start menija

Okruženje /ENVIROMENT/

Prikaz forme i koda programa

Standardna linija alata

Toolbox

Properties

Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta (New, Open i Save)

New (iz Toolbar-a)

New (iz File menija)

New (iz Start Page)

 

Open (iz Toolbar-a)

Open (iz File menija)

Open (iz Start Page)

 

Save (iz Toolbar-a)

Save (iz File menija)

Save (pomoću prečice)

Pokretanje projekta

Run (iz Toolbar-a)

Run (iz Debug menija)

Tipovi podataka

Boolean

Byte

Char

Date

Decimal

Double

Integer

Long(long integer)

Object

Short

Single

String

Operatori

Osnovni aritmetički operatori

Novi Visual BasicNET operatori

Operatori poređenja

Promjenjive

Promjenjive

Deklarisanje promjenjivih

Funkcije

Ugrađene funkcije

Pisanje funkcija

Pozivanje funkcija

Korištenje funkcija

If naredba

Sintaksa IF naredbe

Primjer IF naredbe

Korištenje IF naredbe

Zadaci If naredba

Slect Case naredba

Sintaksa Select Case naredbe

Primjer Select Case naredbe

Korištenje Select Case naredbe

Zadaci Select Case naredba

For petlja

Sintaksa For petelje

Primjer For petllje

Korištenje For petlje

Zadaci For petlja

While petlja

While petlja sa uslovom na vrhu sintaksa

While petlja sa uslovom na dnu sintaksa

Primjer While petlje sa uslovom na vrhu

Primjer While petlje sa uslovom na dnu

Zadaci While petlja sa uslovom na vrhu

Zadaci While petlje sa uslovom na dnu

 

Kada završite obuku i pregledate sve slike sa objašnjenjima,ottvorite vaš Visual Basic i provjerite šta ste naučili.Nakon toga pogledajte naše video zapise u kojima se objašnjava suština programiranja u Visual Basic-u i prođite kroz zadatke.

NAJNOVIJE

05.februar 2011

Microsoft office web i na srpskom

Microsoft office web dostupna je i na srpskom jeziku, kao u još 149 zemlja.Aplikacija je zamišljena kao mrežna podrška programu Microsoft Office i omogućava korisnicima da pristupaju dokumentima iz ponude Office, rade s njima i dele ih sa drugim korisnicima putem interneta. Office Web je ključni deo strategije Microsoft Cloud.

31.mart 2011

"Microsoft" tužio "Google"

"Microsoft" optužuje "Google" za sistematsko ugrožavanje konkurencije na tržišu veb pretraživača zbog, pre svega, blokiranja pristupa određenim veb sadržajima, pre svega na veb sajtu za razmenu video sadržaja "Youtube", koji su potrebni njegovim konkurentima.

© 2011 Visual Basic - učite sa nama