Tipovi Podataka-Long

Varijable tipa Long mogu sadržavati cjele brojeve u rasponu od -9,223,373,036,854,775,808 do 9,223,373,036,854,775,808. Vrijednosti tipa Long možete pridjeliti varijablama tipa Long, Single, Double i Decimal bez dodatnih pretvaranja u drugi tip podataka.Sintaksa za deklarisanje varijable tipa Long je sledeca:


Dim var as Long

Primjer sintakse za dodijeljivanje vrijednosti varijabli tipa Long :


var = 922337303685477580

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama