Properties

Toolbox sadrži sve elemente koje možemo upotrijebiti da bismo uredili našu formu.

Toolbox se obično nalazi sa lijeve strane programa i može biti statički( ne skriva se ) i dinamičke( pri sklanjanju miša sa njega skriva se).

 

Toolbox

 

 

 

 

 

 

Nazad na osnove

Sledeći

© 2011 Visual Basic - učite sa nama