Tipovi Podataka-Single

Tip podatka Single koristi se za zapisivanje decimalnih brojeva u rasponu od -3.4028235E+38 do -1.401298E-45 za negativne vrijednosti,a od 1.401298E-45 do 3.4028235E+28. Single tip podatka zaokružuje pravu vrijednost.Sintaksa za deklarisanje varijable tipa Single je sledeca:


Dim var as Single

Primjer sintakse za dodijeljivanje vrijednosti varijabli tipa Single :


var = 12.65

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama