DISPLAY - CONTROL PANEL :

DISPLAY je opcija u CONTROL PANELu koja omogućava podešavanje parametara ekrana.

Do ove opcije se dolazi po sledećoj putanji (path):

START / SETTINGS / CONTROL PANEL / DISPLAY

Aktivira se kao i većina ikona i aplikacija u Windowsu duplim klikom miša ili selektovanjem i tipkom ENTER kada je tastatura u pitanju.

Pri startanju ikone DISPLAY otvara se novi dijalog prozor sa šest kartica u kojima se nalazi veliki broj mogućnosti za izmenu parametara ekrana. 

BACKGROUND    SCREEN SAVER    APPEARANCE    EFFECTS     WEB     SETTINGS