DISPLAY - CONTROL PANEL

Prva kartica - BACKGROUND služi za promenu pozadine ekrana ili takozvanog DESKTOPA tj. radne površine.

Kako promeniti pozadinu ili bolje rečeno, kako postaviti tapete po zidu sobe?

Na dva načina:

Ukoliko se odlučite za prvi način, među uzorcima ćete pronaći različite šare koje možete kasnije menjati tako da se nađu na sredini ekrana, da budu razvučene preko celog ekrana ili da u nizu budu postrojene ponovo po čitavom ekranu.

Za ove fine dorade služi opcija DISPLAY i unutar nje podopcije TILE, STRECH I CENTER.

VAŽNO je spomenuti da u trenutku kada odaberete svoju novu pozadinu na bilo koji od dva navedena načina, pritisnite dugme APPLY da bi vaše zamisli i kreacije bile realizovane.

<<   BACKGROUND    SCREEN SAVER    APPEARANCE    EFFECTS     WEB     SETTINGS