OLIGOSAHARIDI

-opšta formula C12H22O11
-vezivanje se vrši preko etarskih ili glikozidnih veza
-najznačajniji su:
maltoza
laktoza
saharoza

povratak