Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Gregor Fridrigh Hendel
    Georg Friedrich Händel (Halle, 23. februar 1685. - London, 14. april 1759.), njemački kompozitor iz doba baroka. Händel je rođen u Njemačkoj iste godine kao Johann Sebastian Bach i Domenico Scarlatti. Najvažniji dio svog muzičkog obrazovanja dobio je u Italiji prije preseljenja u London gdje je postao naturalizovani britanski građanin. Veliki dio života proveo je u Velikoj Britaniji i komponovao je mnoge opere, končerta i oratorije. Bio je pod snažnim uticajem tehnika velikih kompozitora italijanskog baroka i polifonijske horske tradicije iz srednje Njemačke. Najpoznatija njegova djela su: Vodena muzika, Muzika za svečani vatromet i Mesija. Bio je uticajan na njegove nasljednike kao što su Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven.

Zanimljivo

    Iako su bili rođeni u samo nekoliko sedmica razlike i na međusobno vrlo kratkoj udaljenosti, J.S. Bach i Georg Friedrich Händel se nikada nisu susreli. Godine 1719. J.S. Bach je putovao u Halle u nadi da će se sresti, ali Händel je već otputovao u vrijeme dok je Bach stigao. Godine 1729. kada je Händel još jednom bio u svom rodnom gradu, Bach je poslao svoga sina Wilhelma Friedemanna Bacha da pozove Händela u Leipzig, ali Händel nije bio u mogućnosti da putuje. Na prilično nevjerovatan način muzika ova dva najveća kompozitora iz kasnog baroka pokazuje da nije ni bilo nekih zajedničkih tačaka. J.S. Bach je bio odličan u žanrovima kao što su crkvena kantata, oratoriji "Pasije", mise, i končerti u stilu Vivaldija , koje Händel jedva da je i dotaknuo. Händelovi najveći uspjesi su bili u operi, oratorijima, a končerti u stilu Corellija su bili žanrovi neobrađeni od strane J.S. Bacha. Gdje se činilo da se njihovi interesi preklapaju u sviti za klavijaturu i instrumentalnoj sonati, ali baš tu se njihovi stilovi uveliko razlikuju. Tako da su solo sonatu potpuno prepustili trećem članu kompozitorskog trija rođenog 1685. Domenicu Scarlattiju.
<< prethodna