Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Modest Petrovič Musorgski
    Modest Petrovič Musorgski je bio jedan od najpoznatijih ruskih kompozitora svih vremena. Rodio se 21. marta 1839. godine u Karevu (Pskovska gubernija) a umro 28. marta 1881. u Petrogradu. Po zvanju oficir, 1858. godine napustio je vojnu službu da bi se priključio skupini nacionalno-orijentisanih kompozitora, okupljenih oko Balakireva. Ipak, svojim umetničkim stajalištem i originalnošću svog muzičkog izraza, Musorgski ostaje nezavisan. Modest Petrovič Musorgski svoj muzički jezik zasniva na obeležijma izvornog ruskog muzičkog folklora, ali folklornu građu ne obrađuje prema načelima evropske muzike već se svesno pridržava specifičnih, harmonijskih, ritmičkih i polifoničkih svojstava ruske muzike. Stoga, on razbija poznate kompozicije sa sličnim sadržinama i stvara nove i neobične harmonije, slobodne ritmove, nepravilne mere, a melodiku oblikuje prema intonaciji ruskog govora.

     Njegov umetnički cilj bio je da, uz pomoć muzike, prikaže stvarnost i da "stvori živog čoveka u živoj muzici". Njegove kompozicije pod naslovom "Autobiografski spisi" predstavlja jednu od tih harmonija. U solo-pesmama slika likove iz naroda ("Svetli Savišna"), gogoljevski se izruguje ljudskim slabostima ("Seminarist"), dočarava svet dečijih doživljaja ("Dečja soba"), te na psihološki način tumači vlastita pesimistička osećanja i sagledavanja (ciklus "Bez sunca") i vizionarska razmišljanja o smrti (ciklus "Pesme i plesovi smrti"). Jedno od njegovih najpoznatijih dela, stvoreno na osnovu mešanja istorije sa filozofijom i duhovnošću, je "Boris Godunov".

    Musorgski je stvorio još niz vrlo dinamičnih kompozicija, među kojima se nalazi i "Slike s izložbe". To delo Musorgski je radio na osnovu slika njegovog prijatelja V. Hartmana. "Slike s izložbe" predstavljaju jedan od vrlo dinamičnih, napetih i uzbudljivih komada u Musorgskijevom stvaralaštvu. Išao je dosta ispred svojih savremenika-kompozitora. Oni su svi gradili veoma sličnu muziku, dok se muzika Modesta Petroviča Musorgskog bitno razlikovala. Smelo je stvarao nove harmonije na osnovu tradicije sopstvenog naroda. Zbog toga je anticipirao neke delove muzike. Njegova dela se i danas slušaju.

Poslušajte:
   "Slike s izložbe"
   "Dečja soba"
   "Svetli Savišna"


<< prethodna