Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Bedžih Smetana
    Bedžih Smetana (češ. Bedřich Smetana; Litomišl, 2. mart 1824. — Prag, 12. maj 1884) je češki kompozitor i dirigent. Vodio je vlastitu muzičku školu u Pragu, a neko vreme bio je direktor i dirigent Filharmonijskog društva u Geteborgu. Bio je muzički kritičar novina „Narodni list“. Godine 1874. napustio je javno delovanje zbog gluvoće. Komponovao je prema temama iz legendi, istorije i nacionalnog folklora. Ujedno je, kao pijanista, dirigent i organizator, pokretač nacionalnih snaga u češkom muzičkom životu. U grandioznom ciklusu „Moja domovina“, koji obuhvata šest simfonijskih pesama, dao je jedinstvenu tonsku apoteozu češkog mita i istorije. Smetanino celokupno delo sretna je sinteza nacionalnih i tada aktualnih evropskih muzičkih elemenata, pučkog i umetnički doteranog izraza.

Poslušajte:
   „Prodana nevesta“
   „Libuša“
   „ Vltava “(jedna od 6 simfonijskih poema koje čine delo "Moja domovina")<< prethodna