Kompozitori


Đovani Pjerljuđi da Palestrina
Orlando di Laso
Gregor Fridrih Hendel
Johan Sebastijan Bah
Đuzepe Toreli
Arkanđelo Koreli
Jan Valclav Štamic
Franc Jozef Hajdn
Volfgan Amadeus Mozart
Ludvig van Betoven
Franc Šubert
Robert Šuman
Karl Marija fon Veber
Feliks Mendelson Bartoldi
Frederik Šopen
Franc List
Hektor Berlioz
Đokaino Rosini
Đuzepe Verdi
Šarl Guno
Žorž Bize
Žak Ofenbah
Johan Štarus
Johan Štraus (mlađi)
Rihart Vagner
Johans Brams
Rihard Štraus
Maihail Ivanovič Glinka
Milij Balakrijev
Cezar Kjui
Modest Petrovič Musorgski
Nikolaj Rimski Korsakov
Aleksandar Borodin
Petar Iljič Čajkovski
Bedžih Smetana
Antonjin Dvoržak
Edvag Grig
Kornelije Stanković
Josif Marinković
Stevan Stojanović Mokranjac
Klod Debisi
Moris Ravel
Igor Stravinski
Bendžamin Britn
Luj Armstrong
Džordž Geršvin
Petar Konjović
Miloje Milojević
Vasilije Mokranjac
Dušan Rodić
Ludvig van Betoven
    Betoven je rođen 1770. godine u Bonnu u Njemačkoj. Njegov prvi učitelj muzike je bio njegov otac, alkoholičar koji ga je tukao i, neuspješno, pokušao predstaviti kao čudo djeteta. Kakogod, drugi su brzo primijetili Betovenovu vještinu. Dobio je poučavanje i poslovanje od Gotloba Nefa, i novčanu pomoć od izbornog princa. Betovenova majka je umrla kad je imao 17, te je nekoliko godina bio odgovoran za njegova dva mlađa brata. Betoven se preselio u Beč 1792. godine, i tu je dobio poučavanje od Josefa Hajdna.Već u starosti od 30 godina, kod Betovena se primjećuju znaci otoskleroze, mješovitog tipa, bolesti srednjeg u unutarnjeg uha i koja vodi ka gluhoći, i on počinje da sve manje čuje, pa počinje sve više izbjegavati ljude, tražeći mir u prirodi, gdje obično i nalazio i nadahnuće za svoje kompozicije.

    1819. godine, Betoven postaje potpuno gluh, pa tako da više i nije u mogućnosti da izvodi sam svoje koncerte kao ni da dirigira. Betovenovo stvaralaštvo je podijeljeno u tri perioda: rani, srednji i kasni.

Glavna djela: