BIOGRAFIJA
LEKTIRE
ANTOLOGIJA
POEZIJA
DRAMA
PROZA
SEDMI DAN
ENCIKLOPEDIJA MRTVIH
ODUZIMANJA I DODAVANJA
SLIKE
PRVA STANICA

 

ODUZIMANJA I DODAVANJA "ENCIKLOPEDIJI MRTVIH" 
 
Tekst Jevrejin Baruh i Pastijeri, zbog previda koji bi priredivac danas teško mogao da objasni, nije ukljucen u knjigu Skladište koja je trebalo da obuhvati svu proznu zaostavštinu Danila Kiša. Naknadnim, temeljnim pregledom svakog lista rukopisa, utvrdena je prava priroda ovoga teksta: on sažima u sebi i vidljivo graficki predocava doslovni prevod "treceg poglavlja inkvizitorskog registra" koje se odnosi na Jevrejina Baruha i sve eliminacije, sve varijante i proširenja uz ciju se pomoc, a na podlozi dokumenta, gradi književno delo - pripovetka "Psi i knjige". Kiš je obavio posao koji nije uradio nijedan kriticar: svoju je sopstvenu pripovetku uporedio sa originalom. Razlozi zbog kojih se prihvatio tog posla bili su, po svemu sudeci, sledeci: 1. Kišova mistifikacija iz Napomene "Psi i knjige", po kojoj je on samo translator pomenutog registra, bila je ne samo doslovno shvacena, vec i zloupotrebljavana (videti: Cas anatomije, str. 241-244); 2. njegova tvrdnja iz te iste Napomene da je pripovetka "Grobnica za Borisa Davidovica" nastala pre otkrica pomenute knjige sa inkvizitorskim registrima (ciju istinitost naknadno potvrduje i tekst pod naslovom "La part de Dieu" pronaden u zaostavštini i ukljucen u Skladište, a u kojem su opisane sve igre slucaja povezane s nastankom knjige Grobnica za Borisa Davidovica), nije nikoga podstakla na razmišljanje o tome kako su mogucne tolike analogije izmedu jednog dokumenta, ako je ovaj samo doslovno preveden, i jedne pripovesti koja je plod fikcije. Analogije, naime, nisu nikoga navele na pomisao o namernom podešavanju, o tome da su u pitanju književne (a ne istorijske) analogije, koje treba da bliskost povesti istaknu i podudarnošcu detalja. Jer fascinacija podudarnostima, znao je to Kiš dobro, nece doci samo zbog paradigmatske srodnosti dveju povesti, dveju sudbina, vec zbog istovetnosti pojedinosti, onih slucajnosti koje, kada se dogode, bude "metafizicku jezu". Stoga je, imajuci ocigledno nameru da jednog dana objavi tekst "Jevrejin Baruh i Pastijeri" i tako održi još jedan cas ocigledne nastave iz književnosti, nacinio i skicu buducih komentara i izdvojio, pod naslovom "Paralelizmi", sve primere doslovnih ponavljanja, variranja tema ili njihovog rasprskavanja u izdvojene slike, ne samo u dvema pomenutim pripovetkama, vec još u nekim od "sedam poglavlja jedne zajednicke povesti". 
Imajuci na raspolaganju samo rudimentarna sredstva obeležavanja koja mu je pružala klasicna pisaca mašina (Olympia Monica) sve je morao otkucati istim tipom slova. U kosim zagradama nalazi se tekst originala za kojim odmah sledi pišceva varijanta koja je jednom podvucena.Na isti nacin (jednostrukim podvlacenjem) obeležena su kraca umetanja, dok su sva masivna proširivanja teksta i sve one pojedinosti koje su važne za uspostavljanje analogija u detaljima izmedu pripovetke "Psi i knjige" i "Grobnice za Borisa Davidovica" podvuceni dvaput. Isti se postupak odnosi i na "Paralelizme". U elektronskoj verziji jednostruko podvucen tekst predstavljen je plavom bojom, a dvostruko podvucen crvenom.M.M.