BIOGRAFIJA
LEKTIRE
ANTOLOGIJA
POEZIJA
DRAMA
PROZA
SEDMI DAN
ENCIKLOPEDIJA MRTVIH
ODUZIMANJA I DODAVANJA
SLIKE
PRVA STANICA

 

 

 

 

 


Portret oca

 
Autoportret


Boce II

 
Ručak udvoje II


Mrtva priroda s ribama

 
Tri platana


Tri platana

 
Mala gitara


Kapela

 
Predeo s gitarom


Velika gitara

 
LISABON 1988.