Home
Futurizam
Ruski futurizam
Rađanje duhovnosti
    ruskog avangardizma
Vladimir Majakovski
Oblak u pantalonama
Manifest futurizma
Galerija
Kviz

1. Futurizam je književni pravac unutar:
 a) avangarde
 b) realizma
 c) moderne