Home
Futurizam
Ruski futurizam
Rađanje duhovnosti
    ruskog avangardizma
Vladimir Majakovski
Oblak u pantalonama
Manifest futurizma
Galerija
Kviz

Nastao pod direktnim uticajem Marinetijevog futurizma. Najizrazitiji predstavnici ruskog futurizma su Velimir Hlebnikov i Vladimir Majakovski, koji su ostavili djelo trajne umjetničke vrijednosti. Manifest ruskog futurizma predstavlja Šamar u lice javnom ukusu objavljen 1912. godine. Ono što je zajedničko Marinetijevom futurizmu i futurizmu Majakovskog može da se svede na nekoliko tačaka: antitradicionalizam, težnja za orginalnošću, oslobađanje stiha metričkih stega, inovacije u pjesničkom jeziku, stil istupanja - drskost, prkos, samouvjerenost. Suštinska je razlika u ideološkoj sferi i odnosu prema umjetnosti i tradiciji. Ruski futurizam je revolucionaran, naklonjen idejama Oktobarske revolucije; izražava mržnju prema buržoaskom društvu i kapitalističkom gradu; naklonjen je narodnjaštvu i vezan za selu i njegovu tradiciju; pokazuje naklonost prema narodnim masama. I u odnosu prema tradiciji postoji bitna razlika između italijanskog i ruskog futurizma. Italijanski futurizam svoje antitradicijski stav izrazava zahtjevom za rušenje i spaljivanje muzeja, galerija i biblioteka. Ruski futurizam samo traži da se više ne sljede klasici i da se pođe novim putevima; zalaže se za demokratizaciju umjetnosti - umjetnost treba približiti narodu tako što će se slike iznjeti iz muzeja i galerija kao institucija; to isto treba učiniti sa literaturom - Majakovski će svoje stihove recitovati u školama i fabričkim halama, na trgovima; u tim situacijama uspostavljao je kontakte sa slušaocima, diskutovao, objašnjavao svoju peoziju, polemisao. Dok italijanski futuristi odbacuju osjećajnost i imaju negativan odnos prema ženi, ruski futuristi neguju osjećajnost jer bez nje nema poezije i poštuju ženu kao građansku ličnost i pjesničku inspiraciju. Kjiževni postupak ruskih futurista karakteriše rušenje kanona forme, napustanje metričkih normi, aritmičnost, promjene u jeziku - unose arhaizme, dialektizme, psovke, nove riječi, govor sa društvenog dna; riječi treba "osloboditi uobičajne razumljivosti". Mijenjaju konfiguraciju pjesme unošenjem u nju poruka, parola i oglasa; uvode stepenasti stih.