1.Ko su predstavnici moderne?

 1. Dučić, Rakić i Šantić
 2. Radičević i Ćopić
 3. Njegoš i Pavić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.U kom periodu se razvija moderna?

 1. 1865-1987
 2. 1312. do maja  1313.
 3. 1895-1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Koji su pravci uticali na razvoj moderne?

 1. romantizam i klasicizam
 2. parnasizam i simbolizam
 3. dadaizam i kubizam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.U periodu moderne najve}i uspon dosti`e:

 1. poezija
 2. kritika
 3. pripovijetka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Najpoznatiji srpski časopis u doba moderne je:

 1. CKM
 2. Otadžbina
 3. Zora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Ko su ostali predstavnici moderne?

 1. Dis, Bojic, Pandurović
 2. Kočić, Njegoš
 3. Desanka Maksimović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Koje je godine rodjen Rakić?

 1. 1876.
 2. 1988.
 3. 1890.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Koje je godine rodjen Dučić?

 1. 1956.
 2. 1890.
 3. 1872.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Koje je godine rodjen Šantić?

 1. 1944.
 2. 1868.
 3. 1890.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Ko je vicekonzul u Skoplju?

 1. Rakić
 2. Dučić
 3. Šantić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Ko je pisao pod pseudonimom " Z"?

 1. Radičević
 2. Rakić
 3. Dučić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Ko je bio predsjednik Srpskog pjevačkog društva "Gusle"?

 1. Filip Višnjić
 2. Aleksa Šantić
 3. Milan Rakic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Gdje je rodjen Aleksa Šantić?

 1. u Beogradu
 2. u Parizu
 3. u Mostaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Ko je zaslužan za obnovu rodoljubive poezije?

 1. Ranko Preradović
 2. Dolce & Gabanna
 3. Rakić i Šantić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Ko je napisao "Na Gazimestanu"?

 1. Meša Selimović
 2. Ljupko Račić
 3. Milan Rakić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Gdje je rodjen Dučić?

 1. u Londonu
 2. u Lamincima
 3. u Trebinju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Ko je bio prvi jugoslovenski diplomata u rangu ambasadora u Bukureštu?

 1. Augustin Augistinčić
 2. Jovan Dučić
 3. Tin Ujević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Ko je napisao "Emina"?

 1. Sabahudin Hadžialić
 2. Aleksa Šantić
 3. Petar Pajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Blago cara Radovana napisao je?

 1. Jovan Dučić
 2. Vojislav Ilić
 3. Milan Rakić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Koju školu je završio Šantić?

 1. trgovačku
 2. gimnaziju
 3. učiteljsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.Kosovski ciklus pjesama napisao je?

 1. Pandurović
 2. Dis
 3. Rakić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Dučićeva velika ljubav bila je?

 1. Magdalena Nikolić
 2. Desanka Maksimović
 3. Isidora Sekulić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Jedna od najljepših Šantićevih pjesama je?

 1. Mi znamo sudbu
 2. Veče na školju
 3. Gospodjica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Kada je Dučić otišao u Ameriku?

 1. nakon pada Jugoslavije
 2. početkom Prvog svjetskog rata
 3. izmedju dva svjetska rata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Koga karakteriše misaona lirika?

 1. Šantića
 2. Rakića
 3. Crnjanskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.Kada je Šantić objavio svoju prvu pjesmu?

 1. 1886.
 2. 1910.
 3. 1900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.Zadužbina Jovana Dučića je u...

 1. Sarajevu
 2. Trebinju
 3. Banja Luci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Kad je umro Jovan Dučić?

 1. 1950.
 2. 1890.
 3. 1943.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.Gdje je umro Milan Rakić?

 1. u Karlovcu
 2. u Beogradu
 3. u Zagrebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.Od čega je umro Aleksa Šantić?

 1. od tuberkuloze
 2. od raka prostate
 3. od ptičijeg gripa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTITAMO !

 

 

 

GLAVNA STRANA