~ЈОВАН ДУЧИЋ~

* * * * *

 *   почетна   *    биографија    *     занимљивости    *     пјесме    *     фотографије     *     о  љубави    *   квиз   *

 

Квиз

 

1. Када је рођен Дучић?

 

 

2. Гдје је рођен?

 

 

3. Гдје је завршио основну школу?

 

 

4. Гдје је покренут часопис "Зора"?

 

 

5. Од када је Дучић у дипломатској служби?

 

 

6. Када је објављена прва збирка пјесама?

 

 

7. Гдје је објављена друга збирка пјесама?

 

 

8. С ким је Дучић створио књижевни круг?

 

 

9. Током стварања, био је под утицајем:

 

 

10. Када је умро Дучић?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Честитамо!

 

 

 

 

 

 

 

Јелена  Јанковић , IV 10