PLIVANJE

Home page

TEHNIKE:

Delfin

Leđno

Prsno

Slobodno

 

 

 

Leđno

 

  Plivači će se u vodi poređati licem prema zidu, držeći se obema rukama za startne hvataljke. Stopala, uljučujući prste na nogama, moraju biti ispod površine vode. Zabranjeno je stajanje u, ili na žljebu, ili obuhvatanje nožnim prstima žljeba plivališta.

Pri startu, i nakon okreta, plivač će se odgurnuti i plivati na leđima za vrijeme čitave trke, osim kod izvođenja okreta. Normalni položaj na leđima uključuje zakretanje tijela sve do, ali ne i uključujući 90 stepeni od horizontalne ravni. Položaj glave nije važan.

Neki dio tijela mora probijati površinu vode za vrijeme čitave trke, osim što će se dozvoliti plivaču da potpuno zaroni za vrijeme izvršenja okreta, te u daljini ne većoj od 15 metara nakon starta i svakog okreta. Do te tačke glava mora probiti površinu vode.

Za vrijeme izvođenja okreta ramena se mogu okretati preko vertikalne ravni do prsnog položaja, nakon čega se produženi zaveslaj jednom rukom, ili produženi istovremeni zaveslaj sa obe ruke, može upotrebiti za uvođenje u okret. Kada jednom tijelo napusti leđni položaj ne smije više biti udara nogama niti zaveslaja rukama koji su nezavisni od okreta. Plivač mora ponovo biti u leđnom položaju nakon napuštanja zida. Kod izvođenja okreta plivač mora nekim dijelom tijela dodirnuti zid.

Nakon završetka trke plivač mora dodirnuti zid dok je u leđnom položaju.

Kratki film

Autori: Milan Glamočić, Ljubiša Pilipović, Goran Šurlan,

O izradi