PLIVANJE

Home page

TEHNIKE:

Delfin

Leđno

Prsno

Slobodno

 

 

 

Prsno

 

  Od početka prvog zaveslaja rukama, nakon starta i nakon svakog okreta, tijelo se mora držati u prsnom položaju, a oba ramena moraju biti u liniji sa normalnom površinom vode.

Svi pokreti ruku moraju biti istovremeni i u istoj horizontalnoj ravni bez naizmjeničnih pokreta.

Ruke moraju biti gurnute od grudi naprijed, na, ispod, ili iznad vode. Laktovi moraju biti ispod vode osim posljednjeg zaveslaja. Ruke se moraju vratiti natrag na ili ispod površine vode. Ruke se ne mogu vraćati natrag preko linije kukova, osim za vrijeme prvog zaveslaja nakon starta i svakog okreta.

Svi pokreti nogu moraju biti istovremeni i u istoj horizontalnoj ravni bez naizmjeničnih pokreta.

Stopala moraju biti okrenuta prema spolja za vrijeme propulzivnog dijela rada nogu. Makaze, trzanje nogu ili delfinov zamah prema dole nisu dozvoljeni. Probijanje površine vode stopalima je dozvoljeno, ukoliko ne slijedi delfinov zamah prema dole.

Pri svakom okretu, i pri dolasku na cilj, doticaj zida mora biti izveden sa obema rukama istovremeno na, iznad ili ispod nivoa vode. Ramena moraju biti u horizontalnoj ravni sve dok se ne izvrši doticanje zida. Glava može biti zaronjena pre posljednjeg zaveslaja pred doticanje, pod uslovom da je probila površinu vode u nekom trenutku za vrijeme zadnjeg kompletnog ili nekompletnog ciklusa koji je prethodio doticaju.

Za vrijeme svakog potpunog ciklusa od jednog zaveslaja rukama i jednog zamaha nogama, u tom redosljedu, neki dio plivačeve glave mora probiti površinu vode, osim što plivač, nakon starta i nakon okreta, može izvesti jedan zaveslaj rukama potpuno do nogu, i jedan zamah nogama, dok je još potpuno zaronjen. Glava mora probiti površinu vode pre nego što se šake zaokrenu prema unutra u najširem dijelu drugog zaveslaja rukama.

Kratki film

Autori: Milan Glamočić, Ljubiša Pilipović, Goran Šurlan,

O izradi