Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti 2, 3, 6 i 12 parova

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Korišćene boje i predmeti u testu

Set 1
Boje - Set 1 (crvena, plava i žuta)

Predmeti - Set 1 (crvena, plava i žuta)
   
         
Set 3
Boje - Set 3 (narandžasta, ljubičasta i zelena)

Predmeti - Set 3 (narandžasta, ljubičasta i zelena)
   
         
Set 4
Boje - Set 4 (roza, siva i smeđa)

Predmeti - Set 4 (roza, siva i smeđa)
   


Pamćenje /MEMORY/ - Boja i predmeti - Set 1

         
Set 1
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Boja crvena i predmeti - Set 1-1 1. dio Pamćenje /MEMORY/ - Boja plava i predmeti - Set 1-2 1. dio    
         
Set 1    
  Pamćenje /MEMORY/ - Boja crvena i predmeti - Set 1-1 2. dio Pamćenje /MEMORY/ - Boja plava i predmeti - Set 1-2 2. dio    
         
Set 4
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Boja roza i predmeti - Set 4-1 1. dio Pamćenje /MEMORY/ - Boja siva i predmeti - Set 4-2    
         
         

Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova

         
Set 1    
  Pamćenje /MEMORY/ - Boja crvena i predmeti - Trajanje i broj klikova - Set 1-1 1. dio Pamćenje /MEMORY/ - Boja plava i predmeti - Trajanje i broj klikova - Set 1-2 1. dio    
         
         
Set 1    
  Pamćenje /MEMORY/ - Boja crvena i predmeti - Trajanje i broj klikova - Set 1-1 2. dio Pamćenje /MEMORY/ - Boja plava i predmeti - Trajanje i broj klikova - Set 1-2 2. dio    
         
Set 4

   
  Pamćenje /MEMORY/ - Boja roza i predmeti - Trajanje i broj klikova - Set 4-1 1. dio Pamćenje /MEMORY/ - Boja siva i predmeti - Trajanje i broj klikova - Set 4-2  
         
         

 

Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti Set 1 - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka 2, 3, 6 i 12 parova

  Set 1 (2 para) Set 1 (3 para) Set 1 (6 parova) Set 1 (12 parova)
 
  Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 1 (crvena, plava i žuta) - 2 para Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 1 (crvena, plava i žuta) - 3 para Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 1 (crvena, plava i žuta) - 6 parova Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 1 (crvena, plava i žuta) - 12 parova
         

 

Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti Set 3 - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka 2, 3, 6 i 12 parova

  Set 1 (2 para) Set 1 (3 para) Set 1 (6 parova) Set 1 (12 parova)
 

  Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 3 (narandžasta, ljubičasta i zelena) - 2 para Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 3 (narandžasta, ljubičasta i zelena) - 3 para Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 3 (narandžasta, ljubičasta i zelena) - 6 parova

Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 3 (narandžasta, ljubičasta i zelena) - 12 parova

 

 

 

 

 

 

Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti Set 4 - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka 2, 3, 6 i 12 parova

  Set 1 (2 para) Set 1 (3 para) Set 1 (6 parova) Set 1 (12 parova)
 
  Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 4 (roza, siva i smeđa) - 2 para Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 4 (roza, siva i smeđa) - 3 para Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 4 (roza, siva i smeđa) - 6 parova Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Boje i predmeti Set 4 (roza, siva i smeđa) - 12 parova
         
         
  Pamćenje /MEMORY/ 2 para Pamćenje /MEMORY/ 3 para Pamćenje /MEMORY/ 6 parova  
         
    Pamćenje /MEMORY/ 2 ili 3 ili 6 parova    

 

Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti Set 1 - Trajanje i broj klikova - Izabrani predmet dobija odgovarajuću boju kao par

         
     
  Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti - Trajanje i broj klikova - Izborom predmeta dobija se boja iz seta - Set 1 (crvena, plava i žuta) - 2 para Pamćenje /MEMORY/ - abc Boje i predmeti - Trajanje i broj klikova - Izborom predmeta dobija se boja iz seta - Set 1 (crvena, plava i žuta) - 3 para    
         

 

  Index