Učenje kroz igru   /    Povezivanje istih slika - Grupe (MATCHING)   /    Predmeti - Setovi   /    Predmeti - Galerija - 12 x 2

Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - Izbor slika iz galerije - 12 parova - 12 x 2
Predmeti - Set 2

Igra Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ očekuje da se pronađe određen broj parova (12 parova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor parova. Klikom na sliku se bira par. Po izboru tri para igrač bira link za igru ili ponovni izbor slika klikom na odgovarajući link.
Parovi su podjeljeni u grupe takozvane Setove.
Set 2_ (predmeti)

Izdvojene slike za Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ 

Galerija slika - Set 2-2-
Klikom na sliku izdvaja se slika za Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/

Ponovni izbor slika     Index