mIRC Komande 
Kako podesiti mIRC?
Nick Server
Chanal Server
Memo Server
Ostalo
Sve komande
mIRC Scripting
Uvod
Aliases
Popus
User
Variables
Remote
Home
 

I ovaj korisnicki server je veoma koristan. Kao sto rekoh on pravi vezu izmedju korisnika i kanala (sobe) u kojoj su korisnici. Na kraju krajeva mora se znati ko je "gazda" kanala. Svaki kanal ima foundera (onoga ko ga je registovao), zatim Sop-ove (to su oni korisnici koji imaju status Sop), Aop-ove (to su oni korisnici koji imaju status Aop imaju @ na kanalu), Vop-ove (to su oni korisnici koji imaju status voice tj. +).

NAPOMENA: Sve komande u mIRC-u se kucaju u status baru. Pogledaj ovdje.

 

Kako da registrujem kanal ?

Kako da dam/skinem nekom OP(@)/Voice (+) ?

Kako da stavim/skinem nekoga sa AOP/SOP liste?

Kako da izbacim (kick) nekoga sa kanala?

Kako da izbacim (kick) nekoga sa kanala?


Kako da registrujem kanal ?
Prvo nadjete neki kanal koji nije registrovan. Onda udjete na njega i trebali bi da dobijete OP (@) sto znaci da kanal nije registrovan i da ga vi mozete registrovati...sada kucajte:/msg chanserv register <#kanal> <password> <opis kanala>


Kako da dam/skinem nekom OP(@)/Voice (+) ?
Prvo trebate da imate OP (@) na #kanaluDa bi dali OP (@) kucajte:/msg chanserv op <#kanal> <nick>Da bi skinuli OP (@) kucajte:/msg chanserv deop <#kanal> <nick>Da bi dali Voice (+) kucajte:/msg chanserv voice <#kanal> <nick>Da bi skinuli Voice (+) kucajte:/msg chanserv devoice <#kanal> <nick>


Kako da stavim/skinem nekoga sa AOP/SOP liste?
SOP komande samo za founder-a ili za one koji znaju password kanalaDa dodate nekog na listu:/msg chanserv sop <#kanal> add <nick>Da bi skinuli nekoga sa liste:/msg chanserv sop <#kanal> del <nick>Da bi vidjeli listu:/msg chanserv sop <#kanal> listAOP komande samo za SOP-ve ili jace...Da dodate nekog na listu:/msg chanserv aop <#kanal> add <nick>Da bi skinuli nekoga sa liste:/msg chanserv aop <#kanal> del <nick>Da bi vidjeli listu:/msg chanserv aop <#kanal> list


Kako da izbacim (kick) nekoga sa kanala?
Prvo trebate da imate OP (@) na #kanalu ...i onda kucate:/kick <#kanal> <nick>
Kako da banujem nekoga sa kanala ?
Prvo trebate da imate OP (@) na #kanalu ...i onda kucate:/mode <#kanal> +b <nick/hostmask>Primjer:/mode <#kanal> +b <nick>ili:/mode <#kanal> +b <*!*@*.adresa.com>


Kako da pozovem (invite) nekoga na #kanal preko ChanServer-a?
Prvo trebate da imate OP (@) na #kanalu ...i onda kucate:/msg chanserv invite <#kanal> <nick>

povratak na vrh

Chan Serv

INFO: /cs info #channel.
. Dobijas informacije o kanalu, na primer ko je osnivac, kada je osnovan ...
. Beleska: Samo REGISTROVANI PSEUDONIMI mogu imati status uop/vop/aop/sop .

UOP: /cs uop #kanal add pseudonim.
. Uop moze primati memo ali ne moze slatiMaximalan broj uopova je 250 po listi kanala.
. na priemr /cs uop #www add [-YugovicS-]

VOP: /cs vop #kanal add pseudonim.
. Vop ima + ispred svog nick-a, moze slati memo na kanalmogu pozivati na kanal na kom su vop. Maksimalan broj vopova je 250.
. Komande su /cs vop #channel add/del/wipe i list.
. Primer /cs vop #www add sharkoleto

AOP: /cs aop #kanal add pseudonim.
. Aop moze da da SOP ili founder. Aop moze da kick/ban korisnika sa kanala. Ogranicenje nje 250 aopova po kanalu.
. Komande su /cs aop #channel add/del/wipe i list.. Primer /cs aop #www add Ninja

SOP: /cs sop #channel add nickname.
. SOPove odaje founder, SOp moze da add/del/wipe/clean listu kanala, takodje mogu da mkick kanal. Ogranicenje je 250 SOPova po kanalu..
Primer /cs sop #www add Sabine

REGISTER: /cs register #kanal sifra opis
. Ova opcija omogucuje registraciju kanala.
. Opis ce biti opis tvog novog kanala na primer. General chat, adults, hobbies itd.

IDENTIFY: /cs identify #channel password.
. Omogucuje identifikaciju kanala.

DROP: /cs drop #channel.
. TOpcija omogucuje dropovanje kanala.
. Da bi se dropovao kanal, osnivac prvo mora da se identifikuje na CS

OP: /cs op #channel nickname (s).
. Daje op zadatom pseudonimu na zadatom kanalu.
. Nece raditi ako je ukljucena opcija OPGuard a pseudonim nije u aop/sop listi. Ovo koriste AOPovi i visi.

DEOP: /cs deop #channel nickname.
. Koristi se da ukloni status OPa na kanalu.

VOICE: /cs voice #channel nickname.
. KOristi se za dodavanje voice statusa zadatom pseudonimu.

DEVOICE: /cs devoice #channel nickname.
. KOristi se za oduzimanje voice statusa zadatom pseudonimu.

INVITE: /cs invite #channel.
. Koristi se samo ako je podeseno +i.

MDEOP:
/cs mdeop #channel.
. Uklanja sve OPove u zadatom kanalu.
. Founder nece biti uklonjen ovom komandom.

MKICK:
/cs mkick #channel.
. Koristi se za uklanjanje svih korisnika na kanalu.

UNBAN: /cs unban #channel me/all.
. Koristi se za uklanjanje svih banova na kanalu.

COUNT: /cs count #channel
. Ispisuje broj uop/vops/aops/sops i akicks na kanalu.

WHY: /cs why #channel nick.
. Ova komanda daje do znanja zasto neki korisnik ima specificni pristup kanalu. Ograniceno samo na OPove.

ACC: /cs acc #channel nickname.
. Daje nivo pristupa zeljenog korisnika na kanalu.

ACCESS: /cs access #channel nickname.
. TKomanda ista kao ACC.


povratak na vrh

Chan Serv Set

AUTOVOICE: /cs set #channel autovop on/off
. Ova komanda zamenjuje /cs vop #channel add *@*
. Ova ce komanda dati status + svakom korisniku koji udje na kanal. Ali ako je korisnik banovan, dobice sledecu poruku:
-ChanServ- Automatic voice on join enabled for #abcdi.

IDENT: /cs set #channel ident on/off.
.Opovi moraju prvo da se identifikuju da bi dobili OP status.

OPGUARD: /cs set #channel opguard on/off .
. Samo aop/sop moze da bude OP na kanalu

TOPICLOCK: /cs set #topiclock on/off founder/sop/aop.
. Ova komanda omogucuje osnivacu da bira ko moze da menja topic na kanalu.

KEEPTOPIC: /cs set #channel keeptopic on/off.
. Kada je ova opcija ukljucena, SC ce zapamtiti zadnji topic i ponoviti ga kada kanal bude ponovo napravljen.

RESTRICT: /cs set #channel restrict on/off.
. Komanda sprecava svakog korisnika koji nema op status da udje na kanal.

FOUNDER: /cs set #channel founder.
. Dozvoljava promenu foundera. Stari founder mora da se identifikuje prvo.

MEMOLEVEL: /cs set #channel memolevel vop/aop/sop/NONE
. kada je NONE ukljuceno, samo founder moze slati memo.

URL: /cs set #channel url YourURLhere,
. /cs set #channel url NONE. (to delete the url)
. Dozvoljava founderu da prikaci URL za ChannInfo.

DESC: /cs set #channel DESC opis.
. Koristi se za izmenu opisa kanala.

EMAIL: /cs set email #channel email.
. Omogucuje da zakacis email u ChannInfo. NONE opcija ce obrisati emaill.

PASSWD: /cs set #channel passwd novasifra.
. Promena sifre.

MLOCK: /cs set #channel mlock +|-<modes>
. Omogucuje founderu da zakljuca modove kanala.
. Primeri: /mode #channel +k Key
. ili /mode channel +l 3.

povratak na vrh