mIRC Komande 
Kako podesiti mIRC?
Nick Server
Chanal Server
Memo Server
Ostalo
Sve komande
mIRC Scripting
Uvod
Aliases
Popus
User
Variables
Remote
Home

 

Ovaj korisnicki server sluzi za ostavljanje poruka u odsustvu ili u prisustvu korisnika kome se ostavlja poruka. Ovo mogu da koriste svi korisnici koji su registrovali svoj nick.

Kako da posaljem nekome poruku (memo)?

Kako da procitam poruku (memo)?

Kako da izbrisem poruku (memo)?


Kako da posaljem nekome poruku (memo)?
Nick kome saljete treba da bude registrovan...pa onda kucajte: /msg memoserv send <nick> <poruka>


Kako da procitam poruku (memo)?
/msg memoserv read <broj poruke>


Kako da izbrisem poruku (memo)?
/msg memoserv del <broj poruke>

povratak na vrh

 

MemoServ

SEND: /ms send
. Slanje memo-a zadatom pseudonimu.

SENDTO: /ms sendto
. Slanje memo-a zadatoj listi kanala
. na primer. /ms sendto #channel vop/aop/sop msg

LIST: /ms list
. lista tvoje trenutne poruke

READ: /ms read
. Cita zadatu poruku

DELETE: /ms del
. Obelezava memo kao izbrisan
. opcije:/ms del #/ms del all ili *
. Beleska: Memoi koje obrises idu u recycle.

EXPUNGE: /ms expunge
. Zauvek brise sve memoe iz recycle kutije

CLOSE: /ms close
. Zatvara aktivni memo direktorijum, MS ce te zapitati za novi direktorijum

STAT: /ms stat
. Prikazuje sve MEMO direktorijume

CREATE: /ms create
. Kreira novi MEMO direktorijum.
. Na primer /ms create INBOX2

UNDEL:/ms undel
. Povraca poruku iz recycle kutije

SELECT: /ms select
. Bira aktivni MEMO direktorijum

MOVE: /ms move
. Premesta izabranu poruku u neki drugi MeMoBox

IGNORE: /ms ignore
. Ignorisanje MeMo poruka
. Sintaksa je /ms IGNORE [add|del|list|wipe] <nickname>
. U mogucnosti si da ignorises MS ili neki pseudonim koji mora biti registrvan.
. Ako nick koji se ignorise pokusa da ti posalje memo, bice obavesten o tome da je ignorisan Pseudonim se uklanja sa liste ignorisanja pomocu /ms ignore del cinja Za listu ignorisanja kucaj /ms ignore list

povratak na vrh