abc Microsoft EXCEL 2010 - Dokument /WORKBOOK/
Dijelovi dokumenta /WORKBOOK/
Radni list /WORKSHEET/, kolona /COLUMN/ i red /ROW/

Dokument /WORKBOOK/

Dokument - radna sveske /WORKBOOK/ u EXCEL-u se sastoji od radnih listova /WORKSHEET/. Radna sveska /WORKBOOK/ se snima na memorijski medij kao fajl sa ekstanzijom .xlsx.

Radni list /WORKSHEET/

Radni list u EXCEL-u se sastoji od kolona i redova /COLUMN&ROW/. Radne listove prepoznajemo po TAB-u (vidi se u donjem lijevo uglu ekrana). Za promjenu imena kliknite desnom tipkom miša na TAB i iz sekundarnog /SHORTCUT/ menija izaberite opciju RENAME. Novo ime upisujete u polje otvorenog dijalog prozora.

Podaci se unose u radni list /WORKSHEET/. Radni list /WORKSHEET/ se sastoji od kolona i redova i to je elektronska tabela. Radni listovi /WORKSHEET/ su grupisani u radnu svesku /WORKBOOK/. Radna sveska /WORKBOOK/ standardno se sastoji od 3 radna lista /WORKSHEET/. Minimalan broj radnih listova /WORKSHEET/ u jednoj radno svesci je jedan.

Parametri radnog lista se mogu mijenjati: ime radnog lista, redosljed prikaza radnih listova itd. Radni list se može brisati, označavati, dodavati, kopirati itd.

Kolona /COLUMN/

Vertikalni prostor od vrha do dna naziva se kolona. Slova na vrhu kolone se koristi za oznaku kolone i to je zaglavlje kolone /COLUMN HEAD/. Kolone se razlikujemo po slovima. Oznake kolona počinju sa A do Z i zatim nastavljaju AA, AB, AC itd.; redovi su numerisiani 1, 2, 3, .... Broj kolona i redova koje možet imati u radnom listu je ograničen sa mogućnostima memorije i resursa računarskog sistema.

Red /ROW/

Horizontalni prostor sa lijeva na desno  naziva se red. Broj sa lijeve strane se koristi za oznaku reda.tako da i red možemo da označimo. Koloni / Redu možemo da mijenjamo i veličinu i visinu.

N a p o m e n a: Kolona/red /COLUMN&ROW/ se može dodati ili (obrisati).


Slika 1. Dijelovi radnog dokumenta /WORKBOOK/

Opisi postupaka je dat u sllijedećim linkovima:

 1.    Radni list /WORKSHEET/
 2.    Izbor radnog lista
 3.    Promjena imena radnog lista - desni klik /RENAME WORKSHEET/ - RIGHT CLICK
 4.    Promjena imena radnog lista - Tab radnog lista /RENAME WORKSHEET - WORKSHEET TAB/
 5.    Promjena redosljed prikaza radnog lista
 6.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - INSERT WORKSHEET dugme
 7.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - INSERT BUTTON traka /RIBBON/
 8.    Dodavanje radnog lista - desni klik /INSERT WORKSHEET - RIGHT CLICK/
 9.    Dodavanje radnog lista /INSERT WORKSHEET/ - Tasteri SHIFT + F11
 10.    Brisanje radnog lista - desni klik /RIGHT CLICK/
 11.    Izbor radnog lista /WORKSHEET BAR/
 12.    Promjena imena radnog lista /RENAME WORKSHEET/ - RIBBON
 13.    Brisanje radnog lista /DELETE WORKSHEET/
 14.    Brisanje radnog lista - RIBBON
 15.    Kopiranje radnog lista /COPY WORKSHEET/

 16. Kolona /COLUMN/
 17.    Označavanje kolone /SELECT COLUMN/
 18.    Promjena širine kolone /COLUMN WIDTH, A COLUMN HEADER/
 19.    Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/
 20.    Dodavanje kolone /INSERT COLUMN - RIBBON, INSERT BUTTON/ 2
 21.    Dodavanje kolone - desni klik /INSERT COLUMN - RIGHT CLICK/
 22.    Širina kolone - HEADINGS /COLUMN WIDTH, HEADINGS/
 23.    Širina kolone - FORMAT dugme /COLUMN WIDTH - FORMAT BUTTON/
 24.    Širina kolone – Promjena mogućnosti prikaza podataka ####
 25.    Brisanje kolone /DELETE COLUMN - RIBBON, DELETE/
 26.    Brisanje kolone sekundarnim tasterom miša /DELETE COLUMN - RIGHT CLICK/

 27. Primjeri /EXAMPLES/
 28.    Dodavanje kolone /INSERTING COLUMN/ - Primjer 01
 29.    Brisanje kolone /DELETE COLUMN/ Primjer 02


 30. Red /ROW/
 31.    Označavanje reda
 32.    Promjena visine reda
 33.    Visina reda /ROW HEIGHT/ - traka /RIBBON/, FORMAT dugme
 34.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ - Izabran red
 35.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ - Izabrana ćelija
 36.    Dodavanje reda /INSERT ROW/ sekundarnim tasterom miša /RIGHT CLICK/
 37.    Visina reda /ROW HEIGHT/ - zaglavlje-dugme reda /HEADINGS/
 38.    Brisanje reda /DELETE ROW - RIBBON, DELETE/
 39.    Brisanje reda sekundarnim tasterom miša /DELETE ROW - RIGHT CLICK/

 40. Primjeri /EXAMPLES/
 41.    Dodavanje reda /INSERTING ROW/ - Primjer 01
 42.    Brisanje reda /DELETING ROW/ Primjer 02

 43.    Primjeri 1 /COLUMN-ROW/

 44. Ćelija /CELL/
 45.    Aktivna ćelija /ACTIVE CELL/
 46.    Opseg ćelija /CELL RANGE/
 47.    Brisanje podataka /ERASING DATA/
 48.    Premještanje sadržaja ćelije /MOVING CELL CONTENT/
 49.    Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/
 50.    Dodavanje ćelije /INSERTING CELL/ 2
 51.    Brisanje ćelije /DELETING CELL/

 52.    Primjeri 2 /CELL/

Index