Uređenje podataka u ćeliji /FORMAT CELLS/
Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora

Parametri poravnanja se u EXCEL-u podešavaju i iz FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora. Pojedine grupe u traci /RIBBON/-u imaju strelicu . Klikom na ovu strelicu za prikaz ostalih parametara grupe trake /RIBBON/-a otvara se FORMAT CELLS - NUMBER dijalog prozor.

* Napomena: Ako je veličina prozora EXCEL-a mala tada se u uz ime grupe trake /RIBBON/-a nalazi dugme sa strelicom na dole za otvaranje prikaza ostalih u grupi trake, među njima je i sa strelicom za prikaz paramatera .

 1. Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 02
 2. Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/ 03
 3. Formatiranje teksta iz trake /RIBBON/ 04
 4. Poravnanje teksta iz trake /RIBBON/
 5. Orijentacija teksta iz trake /RIBBON/
 6. Orijentacija teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora

Otvaranje FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozora, postupak:

 1. Upisati željeni tekst;
 2. Klik na dugme da bi se prikazali parametru grupe NUMBER, HOME TAB, trake /RIBBON/-a;
 3. Otvra se FORMAT CELLS - ALIGNMENT dijalog prozor;
 4. Odabrati željene parametre;
 5. Kraj.
'

Uređenje podataka u ćeliji     Index