FLASH
Nastanak krive (vinova loza)

Dvostrukim klikom iz pozornici SCENE prelazi u odgoavarajući simbol. Zatim se kreriaju potrebni elementi (u ovom slučaju točkovi). Za svaki posebno se kreira MOTION TWEEN i rotacija. Na kraju za cijeli simbol se kreira MOTION TWEEN.

 

Kreiranje simbola u simbolu, postupak:

 

  1.    Savijanje /BENDING/
  2.    Kreiranje sloja i promjena imena /INSERT LAYER & RENAME LAYER/
  3.    Kreiranje ključnog frejma
  4.    Kreiranje tačaka /CREATE DOTS/
  5.    Prikaz bez maske /WITHOUT MASK/ 5
  6.    Kreiranje maske i prikaz /CREATE MASK & PREVIEW/ 6