abc FLASH

OSMOSMJERKA - Crtanje 1_2

Provjerite poznavanje slijedećih termina:

Krug-Elipsa /OVAL/

Pravougaonik /RECTANGLE/.

Promjena veličine /RESIZE/.

Debljina okvira /STROKE HEIGHT/.

Više boja popune /GRADIENT TRANSFORM TOOL/.

Savijanje /BENDING/

 

 

Izbor-označavanje riječi, postupak:

  1. Klik na prvo slovo riječi (postaje pozadina žuta).
  2. Prevlačenje preko riječi /DRAG & DROP/.
  3. Klik na posljednje slovo (pozadina riječi postaje zelena).

Učenje kroz igru    Index