abc tutorials - abc priručnici:

abc WindowsXP

abc Programski jezik PASCAL

abc HTML

 

Pascal abc
Test
Željko Grbić i grupa saradnikaOperatori MOD i DIV - Test - kviz /QUIZ/
    Prije provjere pregledati:
     DIV - Cjelobrojno dijeljenje
     MOD - Vraća ostatak cjelobrojnog dijeljenja
     Operatori MOD i DIV - Test - kviz /QUIZ/

Sintaksne i semantičke greške - Test - kviz /QUIZ/