Pascal abc
Operatori MOD i DIV
QUIZ - TEST

Prije provjere pregledati:
     DIV - Cjelobrojno dijeljenje
     MOD - Vraća ostatak cjelobrojnog dijeljenja

Slučajan izbor po 15 pitanja iz baze. Novim startanjem mijenjaju se pitanja iz baze.

Pascal abc - Operatori MOD i DIV, test - kviz /QUIZ/, linkovi:

    Primjeri sa slikama:
  1. Pascal - Operatori MOD i DIV 1 - quiz
  2. Pascal abc - Operatori MOD i DIV 1 - test

Index