Dijelovi tijela /ENGLISH VOCABULARY BODY PARTS/
Izgovor, provjera i testiranje
- QUIZ/TEST

 

 

abc Audio
Dijelovi tijela /BODY PARTS/QUIZ/TEST

 

Prikazane su engleske riječi naziva dijelova tijela, grupisani su tako da se olakša učenje. QUIZ/Test za riječi boja na engleskom jeziku.

Dijelovi tijela /ENGLISH VOCABULARY BODY PARTS/ - 1. dio

 

Dijelovi tijela /ENGLISH VOCABULARY BODY PARTS/o - 2. dio

Modul QUIZ/Test olakšava učenje
Na kraju pripremnih kvizova/testova korisnik dobija listu riječi koje nije znao i da ih douči. To je velika olašica (da se sazna šta znate) da se obrati posebnu pažnju na nepoznate riječi. >>> QUIZ/TEST

Kako koristiti tutorijal - Video