Dijelovi tijela /ENGLISH VOCABULARY BODY PARTS/ 1. dio

 

 

abc Audio

 


Dijelovi tijela /BODY PARTS/

 

QUIZ/Test
QUIZ/Test modul

 

color0101
Dijelovi tijela /ENGLISH VOCABULARY BODY PARTS/ 1

 

color0101 color0101
Dijelovi tijela /ENGLISH VOCABULARY BODY PARTS/ 1

 

Prikazane su engleske riječi naziva dijelovi tijela /BODY PARTS/ 1. dio, grupisane su u u setove da se olakša učenje.

 
BODY PARTS IMAGES
BODY PARTS Audio BODY PARTS
  Dijelovi tijela Audio zapis dijelova tijela
1 head
  glava
2 hand
  šaka
3 arm
  ruka
4 leg   noga
5 knee   koljeno
6 eye   oko
7 hair   kosa
8
ear
  uho
9 nose
  nos
10 mouth mouth
  usta