ATOMSKO JEZGRO

Karakteristike jezgra

Defekt mase

Energija veze

Galerija

Kviz

Karakteristike jezgra
Defekt mase
Energija veze
Galerija
Kviz

 

 

 

Defekt mase jednak je razlici zbira masa slobodnih nukleona u stanju mirovanja i mase jezgra u stanju mirovanja.

Δm=Zmn + Nmn - mj

Postavlja se pitanje gdje nestaje dio mase Δm. odgovor na ovo pitanje daje Einsteinova jednacina o ekvivalentnosti mase i energije E=mc2 .

Dio mase odredjen prethodnom formulom pretvorio se pri formiranju jezgra direktno u energiju koja se naziva energija veze jezgra.

POCETNA