ATOMSKO JEZGRO

 

Karakteristike jezgra

Defekt mase

Energija veze

Galerija

Kviz

Karakteristike jezgra
Defekt mase
Energija veze
Galerija
Kviz

 

 

 

 

Energija veze jezgra jednaka je energiji koju je potrebno uloziti da bi svi njegovi nukleoni presli u slobodne cestice u stanju mirovanja.

To je energija koja se ulozi pri formiranju jezgra iz slobodnih nukleona. Ona je uskladistena u jezgru i moze se osloboditi iz jezgra. Energija veze jezgra odredjena je razlikom masa odonosno defektom mase i dobija se po formuli

Ev=Δmc2

Specificna energija veze jednaka je energiji veze jezgra po jednom nukleonu.

Zavisnost energije veze jezgra od proja elektrona moze se predstaviti graficki.

POCETNA