☼ Arthur Compton         ☼ Impuls fotona        ☼ Efekat         ☼ Galerija         ☼ Kviz

☼ Arthur Compton
☼ Impuls fotona
☼ Efekat
☼ Galerija
Kviz

Arthur Holly Compton (Wooster, Ohio, 10. septembra 1892. - Berkely, Kalifornija, 15. marta 1962.), americki fizičar,  dobitnik Nobelove nagrade za fiziku zbog otkrica Comptonovog efekta 1922. godine. Comptonov efekt je promena taasne duzine visokoenergetskog elektromagnetskog zračenja prilikom interakcije s materijom. Otkrice Comptonovog efekta je potvrdilo da elektromagnetsko zracenje ima i talasne i cesticne osobine (talasno-cesticni dualizam), sto je jedno od osnovnih nacela kvantne mehanike.
Compton je rodjen u mjestu Wooster, Ohio, a obrazovao se na Univerzitetu Wooster i Sveučilištu Princeton. Godine 1923. postaje profesor fizike na Sveucilistu u Chicagu. Tijekom rada na tom radnom mjestu, upravljao je labaratorijem u kojem je izvrsena prva nuklearna lancana reakcija.