Prva saznanja o radioaktivnosti
Priroda radioaktivnog zracenja
Alfa raspad
Beta raspad
Gama raspad
Zakon radioaktivnog raspada
Radioaktivnost supstancija
Radioaktivni nizovi
Galerija
Kviz

 

 

Radioaktivna zracenja jonizuju materiju i djeluju na fotografsku plocu. ova svojstva su bila ustanovljena kod rendgenskog zracenja i brzih elektrona. Eksperimentom u kojem se radioaktivno zracenje podvrgava djelovanju elektricnog ili magnetnog polja, ustanovljeno je da se radioaktivno zracenje sastoji od tri komponente: α zrake, β zrake i γ zrake.

        alfa-zrake slabo se krecu u elektricnom i magnetnom polju

        beta-zrake skrecu vise, ali na suprotnu stranu od alfa-zrakova,

        gama-zrake uopste ne skrecu u ovim poljima

Alfa, beta u gama-zrake znatno se razlikuju jedni od drugih. Alfa-zrake su naelektrisane pozitivno, beta-zrake negativno, a gama-zrake su neutralne. Takodje, razlikuju se i po prodornoj moci. Alfa-zrake zaustavlja vec i list hartije (debljine oko 0.1 mm), dok beta-zrake postepeno slabe sa povecanjem debljine i zaustavlja ih, na primjer aluminijumska ploca debljine oko 5mm. Najvecu prodornu moc imaju gama-zrake. Pokazalo se da elementi sa vecim atomskim brojem bolje apsorbuju gama-zracenje od laksih metala. Zbog toga se za zastitu od radioaktivnog zracenja i koriste teski elementi, prije sega olovo. Prolazeci kroz neku supstanciju gama-zrake gube svoju energiju uglavnom na slijedece procese :

      fotoelektricni efekat ;

      Komptonov efekat i

      stvaranje parova elektron-pozitron.

      Dalja ispitivanja radioaktivnog zracenja pokazala su da su gama-zrake slicne rendgenskim zrakama. Kao i rendgenske zrake, gama-zrake jonizuju vazduh, djeluju nafotografsku plocu, pri prolasku kroz kristale nastaje difrakcija itd. Apsorpcija obje vrste zracenja raste sa porastom atomskog broja elemenata. Medjutim, u poredjenju sa rendgenskim zrakama, gama-zrake imaju vecu prodornu moc. Dakle, poredjenje svojstava rendgenskog i gama-zracenja pokazuje da su ove dvije vrste zracenja potpuno iste prirode. Prema tome, gama-zracenje predstavlja elektromagnetne talase. Talasna duzina gama-zracenja veoma je mala, pa je, prema tome, energija gama-fotona vrlo velika. Za razliku od rendgenskog zracenja, energija gama-zracenja ide i do nekoliko MeV.