Prva saznanja o radioaktivnosti
Priroda radioaktivnog zracenja
Alfa raspad
Beta raspad
Gama raspad
Zakon radioaktivnog raspada
Radioaktivnost supstancija
Radioaktivni nizovi
Galerija
Kviz

 

 

Alfa raspad je svojstvo tezih jezgara koja imaju maseni broj veci od 200 i redni broj veci od 82. Ova jezgra sastoje se iz veceg broja grupisanih nukleona (po dva protona i dva neutrona), odnosno alfa-cestica. Unutar grupisanih nukleona, grudvica (klastera), nuklearne sile su veceg intenziteta u odnosu na nuklearne sile koje djeluju izmedju klastera. Zbog takve konfiguracije jezgro je nestabilno i ono spontano tezi da se transformise u jezgro koje ima vecu stabilnost.Unutar jezgra, alfa-cestica se nalazi u potencijalnoj jami koja je predstavljena na slici. Oblik unutrasnje strane potencijalne krive odredjen je djelovanjem nuklearnih sila na alfa-cesticu, a oblik njene vanjske strane odredjen je kulonovskom interakcijom emitovane alfa-cestice i novonastalog jezgra. Energija alfa-cestice, unutar jezgra, iznosi oko 6 MeV i ona je manja od visine potencijalne barijere. Prema zakonima klasicne fizike alfa-cestica ne moze da napusti barijeru. Medjutim, na osnovu zakona kvantne mehanike postoji vjerovatnoca da alfa-cestica prodje kroz barijeru. Prolazak alfa-cestice kroz potencijalnu barijeru naziva se tunel efekat. Vjerovatnoca tunelovanja zavisi od visine i sirine potencijalne barijere i od kineticke energije alfa-cestice unutar jezgra. C:\Documents and Settings\neso\Desktop\alfa raspad.gif

Alfa raspad nastaje kada jezgro emituje cestice koje se sastoje od dva protona i dva neutron, a to su jezgra atoma helijuma, 2He4. Pri tome jezgro se transformise u neko drugo jezgro koje ima dva protona manje i ciji je atomski broj za cetiri manje. Alfa raspad se predstavlja sljedecom reakcijom:

ZXA            Z-2XA-4 + 2α4

     Pocetno jezgro, ZXA, naziva se jezgro-roditelj, a novonastalo jezgro se naziva jezgro-potomak.

      Broj nukleona na lijevoj strain reakcije jednak je zbiru nukleona na desnoj strain reakcije. Ocigledno, broj nukleona se odrzava u nuklearnoj reakciji.

      Pri alfa-raspadu nastaju alfa-cestice cije su kineticke energije reda velicine nekoliko MeV-a i brzine do 107 m/s. Pri prolazu kroz supstancu njihova energija se smanjuje. Zbog relativno male kineticke energije ove cestice imaju mali domet, pa ih moze zaustaviti i list hartije. Pri prolazu kroz supstancu izazivaju jonizaciju, pa su alfa-cestice dobar jonizator.